Poesia completa del Rector de Vallfogona, volum I

Títol: Poesia completa, volum I

 

Autor: Francesc Vicent Garcia, Rector de Vallfogona (antologia a cura d’Albert Rossich)

                                                   

Editorial: Barcino

 

Pàgines: 426

 

Any d’edició: 2023

 

Sinopsis: Presentem el primer volum de l’edició de la poesia completa de Francesc Vicent Garcia, juntament amb Fontanella, el poeta més important del Barroc català i el més popular de tots.

 

Ens hem proposat recuperar tota la seva obra en una edició en tres volums, a cura d’Albert Rossich, de la Universitat de Girona, un dels millors especialistes en Garcia del nostre país.

 

 El primer volum reuneix els sonets i les dècimes, amb l’ortografia regularitzada a partir de les normes actuals, però respectant les característiques de la llengua de l’autor. És una edició anotada i comentada, i amb una introducció que permet descobrir, entendre i gaudir la poesia del rector, el poeta català mes important entre March i Verdaguer.

 

Ressenya

  • Punts forts 

Coincidint amb l’Any del Rector de Vallfogona, Barcino per fi ha publicat el primer volum de l’obra completa de Francesc Vicent Garcia. És el resultat de molts anys de feina d’Albert Rossich, catedràtic emèrit de filologia catalana de la Universitat de Girona, i estudiós de la literatura catalana del Barroc. Encara hi ha força interrogants al voltant de la vida i obra del Rector de Vallfogona, un personatge molt famós en el seu moment (i a qui se li van atribuir nombroses anècdotes) però alhora desconegut: tot just fa un parell d’anys se sap que va néixer a Saragossa el 1579.

 

No tan sols ha sigut un repte destriar la persona del personatge, sinó també recuperar manuscrits i verificar-ne l’autoria  (a finals dels anys setanta només es coneixien tres manuscrits dels vint més importants). Les seves obres van ser censurades i esporgades, i la majoria va sobreviure gràcies a les còpies manuscrites que els lectors compartien. De fet, fins al segle XIX, la poesia del Rector de Vallfogona pràcticament era l’única que la gent llegia per plaer. Probablement perquè escrivia amb la llengua viva del carrer, i ho feia sense tallar-se ni un pèl.

 

 

M’ha sorprès que fos un autor tan polifacètic: entre les pàgines d’aquesta antologia hi podeu trobar des de poemes trobadorescos (nobles i èpics), fins a sonets i dècimes molt escatològics i escabrosos (n’hi ha per a tots els gustos). Heus aquí dos descripcions molt diferents de cares de dones:

 

Sonet 73 

[...] L’astronòmic més expert

no pot ma sort igualar,

puix si als estels vol comptar

en son gran número es perd;

i jo, senyora, estic cert

que, en aquell dia ditxós,

en vostre cel lluminós

(cifra de l’alt firmament)

tots los comptí, concloent 

que tan solament són dos.»

 

Sonet 32 

[...] D’alguna fossa us han desenterrada

per no sofrir los morts tal companyia,

quan eixa mala cara se us podria  

i estava ja de cucs mig rosegada.»

 


 

Els que més he gaudit han sigut els poemes plens de jocs de paraules, dobles sentits, amb una forta crítica social a la hipocresia, a la vanitat, l’avarícia, la desigualtat de classes, els prejudicis... En aquest sentit no podrien ser més actuals! 

  • Punts febles

M’hauria agradat que els poemes estiguessin organitzats per to i temàtica, ja que molts parlen de situacions semblats. De fet, alguns m’han semblat massa repetitius, sobretot les obres de despit per un amor no correspost. Em recorden a la faula de la guineu, que quan no les pot haver diu que són verdes. M’agradaria poder escoltar també la versió de la dona cortejada i vilipendiada! Tot i així, m’ha sorprès que a tots els poemes que parlen del desig sexual el consentiment de la dona hi sigui ben present:

 

Sonet 29

«[...] Si gustes de posar lo morro al broc,

amb la cua de l’ull fes-me “ce, ce”; [ce, ce = interjecció per crida o saludar algú]

    que et juro que en lo punt que sentiré

de la tua boqueta lo dolç “hoc”, [hoc = sí]

en aqueix mateix punt te farà croc 

lo vidre que en l’armari et trencaré.»

Retrat de Francesc Vicent Garcia (Ignasi Blanch) per celebrar l'Any del Rector de Vallfogona
Retrat de Francesc Vicent Garcia (Ignasi Blanch) per celebrar l'Any del Rector de Vallfogona
  • Prosa

 

L’objectiu de Rossich ha sigut presentar una ortografia que faci de bon llegir sense trair totes les característiques del text. A la introducció s’explica el desafiament que ha suposat fer-ho, degut –entre d’altres- a la falta d’informació o les discrepàncies entre testimonis. Amb tot, trobo que el repte s’ha superat amb èxit, i facilitarà la lectura per a tothom.

 

Això sí, requereix una lectura concentrada per interpretar el vocabulari i les referències de l’època, que per sort estan contextualitzades amb abundoses notes a peu de pàgina. De fet, a l’inici de cada obra també hi trobareu una breu introducció i resum del poema que resulta d’allò més útil. 

  • A qui el recomano? 

 A tothom que vulgui celebrar el llegat del Rector de Vallfogona.

 

Mx


Write a comment

Comments: 0